Shtëpia

Fatura arkëtimi për tarifat shkollore - viti akademik 2017-2018

Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", se afati i pagesës të tarifës së shkollimit është nga data 15 Janar deri me 28 Shkurt 2018.

Faturat e arkëtimit për tarifat shkollore të këtij viti akdemik mund ti gjeni tek rubrika "Shërbime Online" - "Fatura Arkëtimi" - "Fatura Arkëtimi për tarifa Shkollimi"

ose në linkun më poshtë:

www.unishk.edu.al/sq/content/fatura-arkëtimi-për-tarifat-shkollore-viti-akademik-2017-2018

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).