Shtëpia

FDR - Njoftim për studentet e Masterit Shkencor

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Masterit Shkencor se prezantimi i dosjeve te praktikes behet me date 30.06.2017. ora 12:00.

Dekani

Phd Roland Dodani

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).