Shtëpia

Kriteret e pranimit në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi" për vitin akademik 2018-2019

Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"  për kriteret e pranimit në këtë institucion për vitin akademik 2018-2019

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).