Shtëpia

Lajmërim për studentët e regjistruar online në sistemin e USH

Lajmërojmë të gjithë studentët e regjistruar online në sistemin e USH, se notat mund t'i shohin online, në profilin e tyre.

Kjo procedurë, shpjegohet në mënyrë të detajuar në materialin bashkangjitur më poshtë.

Në rastin kur studenti ka humbur/harruar fjalëkalimin për të hyrë tek profili i tij, duhet të shkruaj një email tek kredenciale@unishk.edu.al, duke vënë si tekst: Emër Atësi Mbiemër, duke BASHKANGJITUR nje fotokopie (foto, skanim) të një dokumenti identifikimi, si dhe problemin që ka ndeshur. Vetëm studentët që japin këto të dhëna mund të marrin informacionin për të hyrë në profilin e tyre.