Shtëpia

Mbledhja e Bordit të Administrimit - 25.04.2017

Njoftojmë se me datë 25.04.2017 ora 17.00 në sallën e senatit të Universitetit të Shkodrës zhvillohet mbledhja e Bordit me këtë rend dite:

 

* Vlerësimi i kandidaturave për administrator të USH-së

* Buxheti i vitit 2017

* Tarifa e shkollimit për vitin e parë viti akademik 2016-2017

* Miratim i Statutit të USH-së

* Të ndryshme

 

 

 

KRYETARI

Eduard NDRECA