Shtëpia

Mundësi punësimi për Specialist/e pranë Njësisë së Auditit të Brendshëm në USH, Viti akademik 2017-2018

Të dhënat personale

Edukimi*

*Renditja më sipër të bëhet nga titulli më i lartë

Njohja dhe niveli i gjuhëve të huaja

Eksperiencat profesionale

*Më sipër të shkruhen, të listuara vetëm tre eksperiencat e fundit të punëve duke filluar nga e fundit.

  • Do të shqyrtohen vetëm dosjet e kandidatëve të cilët plotësojnë kriteret.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).