Shtëpia

Njoftim i Bordit të Administrimit - Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi"

                                       Njoftim

Lënda:   Për t´iu nënshtruar fazës së dytë të konkurrimit

Drejtuar :   Kandidatëve të kualifikuar për pozicionin Administrator të USH-së

 

Artan Kolnikaj

Leon Dionizi

Senida Mesi

Vilma Rexhepi

 

Mbështetur në vendimin e senatit akademik nr. 121  datë  07.04.2017, me numer prot.1242, vendimin e Bordit të Administrimit nr. 33 datë 15.03.2017 ju bëjmë me dije se me 25.04.2017 ora 17.00 jeni të lutur të paraqiteni pranë rektoratit te salla e senatit akademik të  USH-së për t’ju nënshtruar fazës së dytë të konkurrimit ,vlerësimit në intervistën me gojë nga ana e anëtarëve të Bordit të Administrimit.

                          BORDI I ADMINISTRIMIT

 

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).