Shtëpia

Njoftim për botimin e artikujve në revistën shkencore “Buletin Shkencor” të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, seria e shkencave ekonomike për vitin 2018

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti 2018.

Artikujt duhet të dërgohen në adresen  sshe@unishk.edu.al

Afati i dorëzimit (artikulli i plotë)                   15  Shtator 2018

Njoftimi i pranimit/ mospranimit për botim    30  Shtator 2018

Artikujt për botim do të pranohen sipas formatit bashkëngjitur.

Çdo autor ka të drejtë të sjellë vetëm një artikull për botim.

Çdo artikull do vlerësohet nga 2 reçensues.

Gjuha e botimit të artikullit është gjuha shqipe ose angleze.
Pedagogët e Fakultetit Ekonomik të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” që kanë realizuar botime të veçanta apo kanë marrë pjesë në veprimtari të ndryshme shkencore gjatë vitit 2017, nëse dëshirojnë t’i pasqyrojnë në kronikën shkencore të buletinit, duhet t’i paraqesin pranë redaksisë.

 

Redaksia  shkencore

Prof.Dr. Elez Osmani / Kryeredaktor

Dr. Arjola Halluni(Dergjini)/  Sekretare shkencore

Prof.Dr. Arjeta Troshani/ Anëtare

Prof.As. Dr. Brilanda Bushati/ Anëtare

Prof.As. Dr.Blerta Dragusha/ Anëtare

Prof.As. Dr. Albana Boriçi(Begani)/ Anëtare

Prof.As. Dr. Ardita Boriçi/ Anëtare

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).