Shtëpia

Njoftim per shtyp!

              Njoftim!

Në një mbledhje urgjente të zhvilluar me datë 27.02.2018, ora 10 00 , Rektorati i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, duke u nisur nga prania shumë e ulët e studentëve në auditore, vendosi të shtyjë procesin mësimor për dy ditë, konkretisht për datat 27 dhe 28 shkurt 2018.

Për këto ditë mësimi do të zëvendësohet gjatë ditëve të shtuna, me datë 3 dhe 10 mars 2018.

Njoftohen studentët e masterit të shkencave dhe masterit profesional se provimet do të zhvillohen sipas orarit të shpallur në fakultete.

 

Rektorati i USH-së

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).