Shtëpia

Njoftim per studentet

Njoftohen të gjithë studentët, se regjistrimi online në sistem për sezonin e riprovimeve të dhjetorit, mbyllet me datë 25.12.2017.

Rektori.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).