Shtëpia

Pedagogë

Të gjithë pedagogët që duhet të hedhin notat online, mund të hyjnë në profilin e tyre web duke klikuar tek linku i mëposhtëm:

 

Hyrhttps://www.unishk.esse3.u-gov.rash.al

Bashkangjitur, më poshtë gjendet manuali për përdorimin e portalit nga ana e Pedagogut.

Për çdo informacion të mëtejshëm mund të kontaktoni me Degën e IT pranë Rektoratit, ose të komunikoni me email në adresat:

Virtyt Bushati:   v-bushati@unishk.edu.al

Andi Fishta:        afishta@unishk.edu.al

Eros Çapaliku:   ecapaliku@unishk.edu.al

 

Manuali për pedagogët: