Shtëpia

Pranvera e Frankofonisë ne Shqiperi

Në kuadrin e programit kombëtar "Pranvera e Frankofonisë ne Shqiperi"

Departamenti i Romanistikës në bashkëpunim me Aleancën Franceze Shkodër organizojnë:

Tryezën e rrrumbullakët mbi "Figura e Skenderbeut në shkrimet e autorëve francezë"

ditën e hënë dt 19 mars,ora 12.00 ,në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).