Shtëpia

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

UNIVERSITETI I SHKODRËS  "LUIGJ GURAKUQI"

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

 

Nr. Rendor

 Data e regjistrimit të kërkesës

 Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

 Statusi i   kërkesës

 

 Tarifa

 

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7