Shtëpia

Regjistrimi i aplikantëve fitues në Ciklin e dytë të studimit, Master Shkencor dhe Master Profesional, viti akademik 2017-2018

Nga data 27.10.2017 deri me 30.10.2017 ora 8.00 deri 16.00, Sekretarite mesimore do te realizojne regjistrimin e studenteve te MP dhe MSH edhe ne sistemin ESSE3.

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).