Shtëpia

Seminar Informues Tema: Lufta kundër kancerit, kauzë e përbashkët”

Seminar Informues

Tema: Lufta kundër kancerit, kauzë e përbashkët”

Referues:

Prof.as.dr. Zamira Shabani

Dr. Irena Shestani

Dr.Manjola Shpori

Dr.Daniela Bega

 

Dt.05.02.2018

Biblioteka Shkencore e Universitetit

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).