Shtëpia

Thirrja për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019

Ju informojmë që thirrja për kandidatura për programet e bursave të studimit të Qeverisë Franceze për vitin universitar 2018-2019 është shpallur.

Bursat e studimit janë të destinuara për studentë në Master 2 dhe Doktoraturë. Formulari i kandidaturës mund të shkarkohet në adresën e mëposhtme : https://al.ambafrance.org/Bourses-du-Gouvernement-Francais-pour-les-Master-2-et-Doctorat-2018-2019. Kandidatët duhet të dorëzojnë dosjen e plotë në Ambasadë para 31 majit 2018.  

 

Kualifikimi i stafit akademik të USH

Profesorë 10%
 
Profesorë i asociuar 22%
 
Me gradë Dr. dhe/ose me titull docent 39%
 
Me gradë Asistent lektor 29%
 
 

Studentët

11988 studentët me kohë të plotë.
 
2153 studentët me kohë të pjesshme
 
1885 studentët në cikël të dytë
 
12 Sudentë në Ciklin e III (Doktoratura).