Shtëpia

University of Deusto Spanjë - Thirrje 2017, për rekrutimin e 8 kërkuesve shkencorë - Programit Marie Sklodowska-Curie Cofund

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  ju bën me dije se në kuadër të Programit Marie Sklodowska-Curie Cofund, University of Deusto Spanjë  ka hapur Thirrjen 2017 për rekrutimin e 8 kërkuesve shkencorë (për një periudhë tre vjeçare) të cilët duan të zhvillojnë punën e tyre kërkimore në 4 fushat e fokusit:

 -          Shëndeti dhe Mirëqenia

-          Të drejtat e njeriut, paqja dhe Zgjidhja e Konflikteve

-          Zhvillimi i qëndrueshëm dhe Inovacioni

-          Arsimi dhe Lifelong Learning

 Call Open: Shkurt, 1st 2017

Call Deadline: Mars, 7th 2017.

 

Për informacione të mëtejshme, ju lutem gjeni bashkëngjitur materialin PDF DIRS DEUSTO COFUND: 

 

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/doctorado-2/cofund/presentacion-23