Shtëpia

Komisioni Institucional Zgjedhor

10
Maj

Bashkangjitur gjeni dokumentin e skanuar.

10
Maj

Bashkangjitur gjeni dokumentin e skanuar.

10
Maj

Bashkangjitur gjeni dokumentin e skanuar.

09
Maj

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve vendosi:

 

09
Maj

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve vendosi:

03
Maj

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 22.04.2016, në zbatim të Ligjit Nr.

23
Pri

Bashkëngjitur gjeni kopje të tabelave përmbledhëse të rezultateve sipas KZF-ve:

21
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 21.04.2016, në zbatim të Ligjit Nr.

09
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datés 29.03.2016, në zbatim të Ligjit Nr.

09
Pri

Komisioni Institucional i Zgjedhjeve, në mbledhjen e tij të datës 29.03.2016. në zbatim të Ligjit Nr.

Faqet