Shtëpia

Njoftime

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Drejtësisë.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Shkencave te Edukimit.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin Ekonomik.

21
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të dytë për Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.

14
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdhërin Nr.178, datë 11.05.2018  -  Për fillimin e procesit të zgjedhjeve për këshillat e studentëve dhe datën e zhvillimit të tyre në Universitetin "Luigj Gurakuqi"  Shkodër...

10
Maj

ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES OF SOCIAL WORK PROFFESION IN ALBANIA
18 - 19 October 2018, Shkoder

08
Maj

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Zagreb, Croatia in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 1 scholarship in the...

Faqet