Shtëpia

Njoftime

20
Mar

Datat e riprovimeve, sezoni prill-maj, për FGJH viti akademik 2017-2018

 

16
Mar

Në kuadrin e programit kombëtar "Pranvera e Frankofonisë ne Shqiperi"

08
Mar

Me datën 7 mars 2018 në ambientet e bibliotekës së Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” studentët ekselentë të masterave të mësuesisë së universitetit zhvilluan një takim me zv/kryeministren...

08
Mar

Bashkangjitur, gjeni Vendimin e Rektoratit,  Nr.80 , datë 26.02.2018. Mbi caktimin e një date shtesë provimi, për studentët e ciklit të dytë të studimeve, Master Profesional.

06
Mar

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të dërguar artikuj shkencorë për serinë e Buletinit të Shkencave Ekonomike pranë Fakultetit Ekonomik, të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti...

01
Mar

Call for scholarship applications to young people in your network.

The call for applications ends on March 30, 2018!

01
Mar

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009 e ndryshuar,

27
Shk

              Njoftim!

Faqet