Shtëpia

Njoftime

23
Maj

Njoftojmë studentët, se për arsye të fillimit të proçesit zgjedhor jashtë rradhe, për disa autoritete drejtuese, përgjegjës departamenti, në Universitetin "Luigj Gurakuqi", Shkodër, disa data...

23
Maj

Bashkëngjitur gjeni datat e provimeve për Faklutetin e Drejtësisë - sistemi me kohë të plotë dhe të pjesshme:

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

18
Maj

Ditën e mërkurë 17 MAJ, u bënë konsultime për testin e TOEIC L&R nga STA në ambjentet e USH. Më poshtë bashkëlidhur gjeni materialin mbi të cilin u diskutua.

 

Faqet