Shtëpia

Njoftime

29
Sht

Rektorati me vendim Nr.269, datë 27.09.2017:

Vendosi

1. Datë të provimit të formimit për Bachelor të jetë data 02.10.2017.

14
Sht

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Graz in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 1 scholarship in Psychology and...

13
Sht

Studentë të regjistruar dhe kuota të parealizuara - Raundi I 2017-2018:

12
Sht

Lista përfundimtare e kandidatëve fitues  nga trojet, sipas fakulteteve:

Fakulteti Ekonomik

Faqet