Shtëpia

Njoftime

23
Gsh

Njoftohen kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar,...

20
Gsh

Bashkëngjitur gjeni rezultatet e konkursit të pranimit të studentëve në programin e studimit "Edukim Fizik e Sporte", cikli i parë (bachelor), viti akademik 2017-2018:

08
Gsh

Bashkëlidhur, gjeni listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore, viti akademik 2017...

21
Kor

Në mbështetje te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte, ne Republiken e Shqiperise” neni 38 pika 1 germa d.

20
Kor

This call offers a wide range of opportunities for students and staff to study and train abroad and obtain credits  which are then recognized by the sending institution.

19
Kor

Dekanati i FSHE ne mbledhjen e tij te dates te 16.06.2017, bazuar ne propozimet e departamenteve per datat e konkurseve te programet e ciklit te pare te studimeve (bachelor), sistemi me kohe te...

17
Kor

Mbështetur nga Universiteti i Shkodrës, Departamenti Romanistikës në bashkëpunim me Departamentet e Historisë dhe Gjeografisë dhe Bashkinë Shkodër, Ju ftojnë të...

Faqet