Shtëpia

Njoftime

13
Kor

The University of Warsaw offers mobility for 1 staff member for teaching for one week in the

fields of Busniess Administration or Finace and Accounting.

03
Kor

Bashkangjitur gjeni "Firs call for papers" si dhe "Conference guidelines".

29
Qer

NJOFTIM

Njoftohen studentet te cilet kane pasur  dy provime ne nje dite qe mund te zhvillojne njerin nga provimet ne kete date:

29
Qer

Lënda : Caktimi i datave të diplomave të sezonit të verës në Fakultetin e Drejtësisë.

29
Qer

NJOFTIM

Njoftohen studentet e Masterit Shkencor se prezantimi i dosjeve te praktikes behet me date 30.06.2017. ora 12:00.

Dekani

Phd Roland Dodani

 

20
Qer

Bashkangjitur gjeni datat e sezonit të veçantë, për studentët e ciklit të dytë të studimeve (Master Profesional), FSHE.

19
Qer

Bashkengjitur gjeni datat e provimeve per vitin e dyte dhe te trete per sistemin me kohë të pjesshme.

Faqet