Shtëpia

Njoftime

31
Jan

Senati Akademik (SA) i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në mbledhjen e tij të dates 18.01.2017, trajtoi këto çështje:

27
Jan

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të botuar artikuj në seritë e Buletinit Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti 2017.

26
Jan

Në mbështetje të ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë, në Republikën e Shqipërisë”, neni 76 dhe udhëzimit të MAS nr.52, dt.

18
Jan

Njoftohen studentet se per arsye karramboli te disa datave eshte bere zevendesimi i tyre perkatesisht:

16
Jan

Bashkëngjitur gjeni datat e riprovimeve të ndryshuara:

12
Jan

DATAT E RIPROVIMEVE

SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017     

(LËNDËT E SEMESTRIT DYTË)

DEGA FINANCË-KONTABILITET

VITI I

12
Jan

Njoftohen te gjithë studentet që ndjekin studimet në Programin e studimit “Gjuhë dhe kulturë Angleze dhe Amerikane” se provimet e planifikuara nga data 09.01.2017 deri me 14.01.2017 janë spostuar...

12
Jan

Datat e riprovimeve për vitin akademik 2016-2017

Viti i parë Infermieri

Faqet