Shtëpia

Njoftime

14
Shk

Beijing Institute of Technology (BIT) is offering two kinds of scholarship to UNIVERSITY OF
SHKODRA “LUIGJ GURAKUQI” .

12
Shk

Studentët përsëritës nuk do të kene mundësi të regjistrohen në provime pa kryer pagesën.

12
Shk

As a member of the Coimbra Group, the University of Graz offers short-term visits to young researchers from higher...

07
Shk

Bashkëngjitur  relacioni i  mbledhjes së  Senatit Akademik të USH-së, datë 29.01.2018

07
Shk

Bashkëngjitur  relacioni i  mbledhjes së  Senatit Akademik të USH-së, datë 15.01.2018

 

07
Shk

Ju njoftojmë se janë hapur aplikimet për të botuar artikuj në seritë e Buletinit Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, viti...

07
Shk

Departamenti Psikologji – Punë sociale partner në projektin T@sk të financuar nga Komisioni Evropian, programi Erasmus + Capacity Building in the Field of...

02
Shk

Bashkëngjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të parë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës  viti akademik 2017-2018

01
Shk

Studentët përsëritës nuk do të kene mundësi të regjistrohen në provime pa kryer pagesën.

31
Jan

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të parë, Fakulteti i Shkencave të Edukimit, Master Profesional dhe Master Shkencor.  Viti akademik 2017-2018

Faqet