Shtëpia

Njoftime

13
Shk

Bashkangjitur gjenden datat e provimeve per semestrin e pare, sezoni i dimrit Sistemi me kohe te plote dhe te pjesshme 2014-2015.

04
Shk

Në kuadër të projektit EUREQA, në datat 5-6 shkurt 2015, në sallën e konferencave pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, do të zhvillohet një workshop rajonal trajnimi me...

04
Shk

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” do të shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Drejtësisë, në...

04
Shk

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” do të shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, në ...

04
Shk

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” do të shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, në ...

Faqet