Shtëpia

Njoftime

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017, për të gjitha programet e studimit në FE.

28
Dhj

Bashkangjitur janë të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017 për të gjitha programet e studimit FSHN.

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017, për të gjitha programet e studimit në FGJH.

21
Dhj

Bashkëngjitur gjeni listen e provimeve të ndara sipas degëve:

19
Dhj

Bashkangjitur janë të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017 për të gjitha programet e studimit FSHE.

14
Dhj

Anëtarët e Bordit të Administrimit në Universitetin " Luigj Gurakuqi", Shkodër përfaqësues të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, do të jenë:

14
Dhj

We are pleased to invite you to the 42nd ATEE Annual Conference with the central theme Changing Perspectives and Approaches in...

09
Dhj

Komiteti Shqiptar i Helsinkit do të nisë së shpejti zbatimin e nismës “Të punojmë së bashku për seanca gjyqësore të hapura dhe transparente në gjykatat e të gjitha niveleve në Shqipëri”,...

Faqet