Shtëpia

Njoftime

21
Maj

Testimi Esol Cambridge për gjuhën angleze sipas standardeve të vendosura nga Ministria e Arsimit dhe ShkencËs për studentët e cikleve të studimit Master dhe Doktoraturë do zhvillohet me date 06.06...

20
Maj

Qeveria italiane ofron bursa studimi për studentët e huaj dhe shtetasit italianë që jetojnë jashtë. Këto bursa janë të publikuara në faqen zyrtare të Institutit Italian të Kulturës.

19
Maj

Gjykatësi, prokurori, avokati dhe e gjithë trupa gjyqësore në këtë proçes, janë studentë të Fakultetit të Drejtësisë Shkodër.

15
Maj

Te gjitha informacionet e nevojshme ndodhen tek atashimi i meposhtem.

13
Maj

The City of Pécs, Hungary and the University of Pécs, Hungary jointly announce two Alps-Adriatic Scholarships in Hungary for the autumn semester 2014/2015, for a period of 4 to 5 months with the...

12
Maj

Të rinjtë nga partitë politike dhe shoqëria civile së bashku për të dialoguar dhe advokuar rreth çështjeve vendore për të dialoguar dhe advokuar rreth çështjeve vendore.

05
Maj

Lajmërojmë të gjithë studentët e regjistruar online në sistemin e USH, se notat mund t'i shohin online, në profilin e tyre.

Faqet