Shtëpia

Njoftime

20
Gsh

Bashkëngjitur gjeni rezultatet e konkursit të pranimit të studentëve në programin e studimit "Edukim Fizik e Sporte", cikli i parë (bachelor), viti akademik 2017-2018:

08
Gsh

Bashkëlidhur, gjeni listat e aplikantëve, që konkurojnë në programet e studimit të ciklit të parë (Bachelor), Edukim Fizik e Sporte, Pikturë dhe grafïkë dhe Pedagogji muzikore, viti akademik 2017...

21
Kor

Në mbështetje te ligjit nr. 80/2015 “Per arsimin e larte dhe kerkimin shkencor ne institucionet e arsimit te larte, ne Republiken e Shqiperise” neni 38 pika 1 germa d.

20
Kor

This call offers a wide range of opportunities for students and staff to study and train abroad and obtain credits  which are then recognized by the sending institution.

19
Kor

Dekanati i FSHE ne mbledhjen e tij te dates te 16.06.2017, bazuar ne propozimet e departamenteve per datat e konkurseve te programet e ciklit te pare te studimeve (bachelor), sistemi me kohe te...

17
Kor

Mbështetur nga Universiteti i Shkodrës, Departamenti Romanistikës në bashkëpunim me Departamentet e Historisë dhe Gjeografisë dhe Bashkinë Shkodër, Ju ftojnë të...

14
Kor

Njoftojmë të gjithë të interesuarit se ditën e hënë datë 17.0.7.2017 në orën 19:00 pranë Sallës A3 të Rektoratit të Universitetit të...

13
Kor

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Vechta, Germany in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 4 scholarships in...

13
Kor

The University of Warsaw offers mobility for 1 staff member for teaching for one week in the

fields of Busniess Administration or Finace and Accounting.

Faqet