Shtëpia

Njoftime

31
Tet

BASHKANGJITUR GJENI LISTAT E TË REGJISTRUARVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË MASTER PROFESIONAL DHE SHKENCOR NË FAKULTETIN EKONOMIK. VITI AKADEMIK  2016-2017.

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Departameti i Gjermanistikës               

Shkodër, më  28.10.2016

N J O F T I M

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Fakulteti i  Gjuhëve të Huaja

Departamenti i  Romanistikës

28
Tet

                                                          UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016

26
Tet

The Programme was established in 2003, after the assassination of Serbia´s first democratically elected Prime Minister Zoran Djindjic.

24
Tet

LISTA PARAPRAKE E FITUESVE NE MASTER PROFESIONAL ADMINISTRIM-BIZNES

24
Tet

Lista e  kandidatëve fitues MSC E drejte private dhe e biznesit:

Faqet