Shtëpia

Njoftime

22
Tet

Komisioni i ngritur për përzgjedhjen e kandidatëve për zënien e vendeve të lira në Departamentin e Gjermanistikës pas përfundimit të fazës së parë (shqyrtim dokumentacioni) njofton:

21
Tet

Students of Shkodra University on the undergraduate levels (2nd or 3rd year students) are welcome to join the Spring Semester wich will take place between February – May 2017.

14
Tet

Bashkëngjitur gjeni listat e programeve të ciklit të dytë si dhe kuota përkatëse

12
Tet

Ju bëjmë me dije se qeveria Britanike ka hapur “Programin e Bursave Chevening” për studentët Shqiptarë.

11
Tet

1. Aplikimet në programet e studimit të ciklit të dytë me kohë të plotë, për të gjitha kategoritë e kandidatëve, do bëhen pranë sekretarive mësimore të fakulteteve përkatëse në...

10
Tet

Regjistrimi i kandidatëve fitues në raundin e dytë nga ana e sekretarisë do të kryhet në datat 13-16 Tetor.

Faqet