Shtëpia

Njoftime

16
Gsh

Procedurat e aplikimit dhe te regjistrimit ta kandidateve nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegje dhe Bujanoci si dhe kandidate me statusin e te verberit, invalid e paraplegjik dhe...

15
Gsh

Në mbështetje të Ligjit nr.80, dt.22.07.2015 "Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor ne institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë", udhëzimit të MAS nr.13, date 22.07.2016 "...

30
Kor

The Community program Erasmus Plus enables educators to carry out a period of teaching at a lnstitute of Higher Education of one of the EU countries (KA103) or a country outside the European Union...

27
Kor

Departamenti i Edukimit Fizik e Sporte dhe Departamenti i Arteve, njoftojnë që datat e zhvillimit të konkurseve të pranimit në programet e studimit, cikli i parë i studimit (Bachelor), sistemi me...

22
Kor

Me datë 22.07.2016 komisioni i Statutit dhe i Rregulloreve të Senatit të USH, kontrolloi dhe verifikoi dokumentacionin e dorëzuar nga kandidatët për anëtarë të Bordit te Administrimit  të USH.

Faqet