Shtëpia

Njoftime

12
Shk

Bashkangjitur gjeni urdhërin e Rektorit - Për krijimin e komisionit "Ad-Hoc" për sigurimin e brendshëm të cilësisë.

10
Shk

Fakulteti i Drejtësisë me vendimin e datës 10.02.2017 shpall kandidatin fitues për KËSHILLIN E LARTË TË PROKURORISË.

10
Shk

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI),  ju bën me dije se...

09
Shk

Bashkëngjitur gjeni orarin dhe datat e provimeve për secilen degë të Fakulteti të Shkencave të Edukimit

08
Shk

Bashkëngjitur gjeni orarin dhe datat e provimeve për secilen degë të Fakulteti të shkencave shoqërore.

08
Shk

Datat e Provimeve  - Fakulteti i Drejtësisë

 

 

07
Shk

Orari i Provimeve

Programi i Studimeve BA ne Gjuhe e Kulture Angleze dhe Amerikane

07
Shk

DATAT E PROVIMEVE SISTEMI ME KOHË TË PLOTË  2016-2017  

SEMESTRI  I

Faqet