Shtëpia

Njoftime

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

19
Maj

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të sezonit të verës.

18
Maj

Ditën e mërkurë 17 MAJ, u bënë konsultime për testin e TOEIC L&R nga STA në ambjentet e USH. Më poshtë bashkëlidhur gjeni materialin mbi të cilin u diskutua.

 

16
Maj

The International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) and the Federation European Biochemical Societies (FEBS) seek to provide a think-tank setting in which to draw up ideas to...

15
Maj

Në kuadër të 60-vjetorit të themelimit, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” në bashkëpunim me Bashkinë e Shkodrës dhe teatrin “Migjeni” po vijon projektin për vënien në skenë të pjesës...

Faqet