Shtëpia

Njoftime

02
Nën

Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropes, voton brenda muajit prill 2017,
kandidaturën për gjyqtarin e ri të Shqipërisë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të

02
Nën

Ditën e premte date 04 Nëntor, ora 11:30 në sallën e konferencave të Bibliotekës Shkencore të Universiteti të Shkodrës do të bëhët promovimi i Programit të Bursave të Biznesit Gjerman.

02
Nën

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Almeria, Spain in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 3 scholarships in the...

31
Tet

BASHKANGJITUR GJENI LISTAT E TË REGJISTRUARVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË MASTER PROFESIONAL DHE SHKENCOR NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË EDUKIMIT. VITI AKADEMIK  2016-2017.

31
Tet

BASHKANGJITUR GJENI LISTAT E TË REGJISTRUARVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË MASTER SHKENCOR NË FAKULTETIN E DREJTËSISË . VITI AKADEMIK  2016-2017.

31
Tet

BASHKANGJITUR GJENI LISTAT E TË REGJISTRUARVE NË PROGRAMIN E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË MASTER PROFESIONAL PSIKOLOGJI SHENDETI NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TË NATYRËS .

31
Tet

BASHKANGJITUR GJENI LISTAT E TË REGJISTRUARVE NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE NË MASTER PROFESIONAL DHE SHKENCOR NË FAKULTETIN EKONOMIK. VITI AKADEMIK  2016-2017.

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Departameti i Gjermanistikës               

Shkodër, më  28.10.2016

N J O F T I M

28
Tet

Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Fakulteti i  Gjuhëve të Huaja

Departamenti i  Romanistikës

28
Tet

                                                          UDHËZIM
                                                 Nr.25, date 27.10.2016

Faqet