Shtëpia

Njoftime

23
Tet

Njoftohen të gjithë studentët se, pritja e dokumenteve do te behet çdo dite nga data 18.10.2017 – 18.11.2017, ora 14-00 deri ne oren 18-00 si me poshte:

21
Tet

Bashkangjitur gjeni listat e kandidateve fitues për fakultet të dytë dhe trasferimet e studimeve, përkatësisht tek FSHN, FSHE, FGJH dhe FDR.

21
Tet

Ditën e hënë me datë 23 tetor ora 11 në sallën e Bibliotekës së Universitetit të Shkodrës do të zhvillohet leksioni i hapur nga profesoresha e njohur Francesca Pomerantz, Salem State University,...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin e Shkencave Shoqërore, ...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për një vend të lirë pune në Fakultetin e Shkencave të Edukimit, ...

17
Tet

Njoftimi ANULLOHET .... Do te rishpallet me nje njoftim të dytë

 

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për dy vende të lira pune në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i...

17
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin Ekonomik, Departamenti i...

13
Tet

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Almeria, Spain in collaboration with the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” offers 2 scholarships in the...

Faqet