Shtëpia

Njoftime

12
Jan

Njoftohen te gjithë studentet që ndjekin studimet në Programin e studimit “Gjuhë dhe kulturë Angleze dhe Amerikane” se provimet e planifikuara nga data 09.01.2017 deri me 14.01.2017 janë spostuar...

12
Jan

Datat e riprovimeve për vitin akademik 2016-2017

Viti i parë Infermieri

09
Jan

Bazuar në rregulloren e studimeve dhe në vendimin nr. 10 datë 07.01.2017 të Ministrit të Shëndetësisë, rektorati në mbledhjen e tij datë 9.01.2017

VENDOSI:

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017, për të gjitha programet e studimit në FE.

28
Dhj

Bashkangjitur janë të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017 për të gjitha programet e studimit FSHN.

28
Dhj

Bashkangjitur gjeni të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017, për të gjitha programet e studimit në FGJH.

21
Dhj

Bashkëngjitur gjeni listen e provimeve të ndara sipas degëve:

19
Dhj

Bashkangjitur janë të publikuara datat e riprovimeve të janarit 2017 për të gjitha programet e studimit FSHE.

Faqet