Shtëpia

Njoftime

23
Jan

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të parë, Fakulteti i Shkencave të Edukimit.  Viti akademik 2017-2018

22
Jan

Ambasada e Hungarise ne Tirane, ashtu sikurse edhe vjet, organizon nje takim informues mbi bursat studentore per vitin akademik shkollor 2018 -2019.

22
Jan

Bashkangjitur gjeni datat e provimeve të semestrit të parë, Fakulteti i Gjuheve të Huaja.  Viti akademik 2017-2018...

20
Jan

Bëjmë me dije se për arsye objektive  kandidatët që kalojnë fazën e parë të shqyrtimit të dosjeve   për dy vende të lira pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja...

18
Jan

Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi"  për kriteret e pranimit në këtë institucion për vitin akademik 2018-2019

15
Jan

Njoftojmë të gjithë studentët e Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi", se afati i pagesës të tarifës së shkollimit është nga data 15 Janar deri me 28 Shkurt 2018.

11
Jan

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për një vend të lirë pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ...

11
Jan

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punws" datë 24.11.2009 e ndryshuar

10
Jan

Viti 2018 është është pagëzuar si viti kulturor Austri-Shqipëri. Do të organizohen me dhjetëra aktivitete, si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, në kuadër të këtij viti.

Faqet