Shtëpia

Njoftime

13
Tet

Students of Shkodra University on the undergraduate levels (2nd or 3rd year students) are welcome to join the Spring Semester wich will take place between February – May 2018.

11
Tet

Basjkangjitur gjeni Listat e kandidateve fitues per fakultet te dyte dhe trasferimet e studimeve. Viti akademik 2017-2018.

11
Tet

Bashkangjitur gjeni vendimin e FDR për shpalljen e fituesve që kanë aplikuar për program të dytë studimi. Viti akademik 2017-2018.

04
Tet

Bashkangjitur gjeni  udhëzimin për proçedurat e pranimit në programet e ciklit të dytë për vitin akademik 2017-2018.

 

04
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Departamenti...

04
Tet

Njoftohen të gjithë të interesuarit se në Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi” shpallet konkursi për vend të lirë pune në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Departamenti...

03
Tet

Vidzeme University of Applied Sciences (ViA) has launched the 2nd call for Post-Doctoral Research Applications within the Activity 1.1.1.2 «Post-doctoral Research Aid» of the Specific Aid...

02
Tet

Bashkangjitur gjeni informacionin për Listat e fituesve për fakultet të dytë dhe transferim studimesh FSHN. Viti akademik 2017-2018.

02
Tet

Fakulteti i Drejtësisë do të zhvillojë provimin e MSC me daten 02.10.2017 ora 12:00 dhe provimin Bachelor kohe e plote dhe part-time me daten 03.10.2017 tetor ora 12:00.

Faqet