Shtëpia

Njoftime

12
Dhj

Departamenti i Letërsisë i Fakultetit të Shkencave Shoqërore pranë Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në kuadër të 60-vjetorit të krijimit të USH-së, organizon një veprimtari promovuese...

12
Dhj

 

Bazuar në piken 4 të nenit 17 të "Rregullores për zënien dhe ruajtjen e vendit të punës" datë 24.11.2009

07
Dhj

 

Bazuar në piken 24 të Udhëzimit nr.432, datë 22.10.2016 "Për përzgjedhjen e stafit akademik me kohë të plotë"

06
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave të Edukimit. Viti akademik 2017-2018

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave Shoqërore. Viti akademik 2017-2018

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni  shkresën, ftesë për kuotim mbi projektin FINAC.

05
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Drejtësisë. Viti akademik 2017-2018

04
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Shkencave të Natyres. Viti akademik 2017-2018

04
Dhj

Bashkangjitur gjeni datat e riprovimeve të dhjetorit, Fakulteti i Gjuheve të Huaja.  Viti akademik 2017-2018

Faqet