Shtëpia

Njoftime në faqen kryesore

23
Gsh

Njoftohen kandidatët nga republika e Kosovës, kandidatët me origjinë shqiptare nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Medvegja dhe Bujanovci, kandidatët me statusin e personit me aftësi të kufizuar,...

10
Gsh

Njoftohen  studentët, që për pjesmarrjen në provimet e sezonit të vjeshtës  duhet të regjistrohet on-line në portalin e USH.

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

01
Mar

Bashkangjitur gjeni njoftimin zyrtar, mbi shpalljen e konkursit për vende të lira pune, në pozicionin lektor/e, i/e jashtëm në departamentet përkatëse.

Faqet