Shtëpia

Njoftime në faqen kryesore

22
Maj

Bashkangjitur gjeni Urdherin e Ministrit të Arsimit  si dhe Urdhërin e Rektorit "PËR FILLIMIN E PROÇESIT TË ZGJEDHJEVE JASHTË RADHE DHE DATËN E ZHVILLIMIT TË TYRE PËR DISA AUTORITETE DREJTUESE NË...

01
Mar

Bashkangjitur gjeni njoftimin zyrtar, mbi shpalljen e konkursit për vende të lira pune, në pozicionin lektor/e, i/e jashtëm në departamentet përkatëse.

08
Shk

Njoftim per thirrjen e mbledhjes se Asamblese se Personelit Akademik te fakultetit per per zgjedhjen e kandidatit per KPL.

Drejtuar: Personelit Akademik te Fakultetit te Drejtesise, USH.

Faqet