Shtëpia

Cilat jane procedurat e regjistrimit ne Ciklin e Dyte Master Profesional dhe Shkencor,viti akademik 2013-2014?

Sipas, VKM Nr. 743, datë 05.09.2013 për "Kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë për ciklin e dytë të studimeve "Master Profesional", me kohë të pjesshme, për vitin akademik 2013 – 2014" dhe sipas, udhëzimit Nr. 49, datë 06.09.2013 "Për procedurat e pranimit dhe të regjistrimit në ciklin e dytë të studimeve, me kohë të plotë, "Master Profesional" dhe "Master Shkencor / Master i Arteve të Bukura" në Institucionet Publike të Arsimit të Lartë, në vitin akademik 2013-2014.VKM dhe Udhëzimin mund ta shkarkoni në rubrikën njoftime. Kliko tek linku http://unishk.edu.al/mat.php?idr=27&idm=1197&lang=1

Shqip