Shtëpia

Si veprohet kur ke gabim gjeneralitetet ne diplome?

Për studentin i cili na ka thënë që ka gabim emrin e babait në diplomë, është e vërtetë që regjistrimi bëhet mbi bazën e çertifikatës së dërguar që në fillim. Është mirë të korrigjohet gabimi se me kalimin e kohës mund të ketë probleme dhe pasoja. Diploma mund të refuzohet brenda një muaji (nëse ka gabime). Ju lutemi kontaktoni me Sekretarinë Mësimore (SM) përkatëse për të marrë një zgjidhje të mëtejshme.

Shqip