Shtëpia

Departamenti i Letërsisë

Profesor i asociuar Vinçens MARKU: Përgjegjës i Departamentit
e-mail : vmarku@unishk.edu.al

1  Prof.as.dr.  Vinçens  MARKU  Pergj. i Departamentit
2  Prof.dr  Fatbardha  (Fishta) HOXHA  Anëtare me kontratë
3  Prof.dr  Alfred  ÇAPALIKU  Anëtar
4  Prof.dr  Eleni  (Çaushi) KARAMITRI  Anëtare
5  Prof.dr.  Ledri  (Kraja) KURTI  Anëtare
6  Prof.as.dr.  Arben  PRENDI  Anëtar
7  Prof.as.dr.  Valbona  KARAKAÇI  Anëtare
8  Prof.as.dr.  Elindë  (Ramadani) DIBRA  Anëtare
9  Docent  Ridvan  DIBRA  Anëtar
10  Lektore e parë   Ermira  (Çaku) ALIJA  Anëtare
11  Lektor i parë  Gëzim  PUKA  Anëtar
12  Doktorante me Ma.  Isida  (Haxhi) HOXHA  Anëtare (seksioni gazetarisë)
13  Lektore e parë  Ardita  (Hysa) REÇI  Anëtare e jashtme (seksioni i gazetarisë)
14  Doktorant me Ma.  Ardian  HOTI  Anëtar i jashtëm (seksioni gazetarisë)
15  Doktorant me Ma.  Ismet  KALLABA  Anëtar i jashtëm (seksioni gazetarisë)
16  Doktorante me Ma.  Romira  MUKA  Anëtare e jashtme (seksioni gazetarisë)
17  Doktorant me Ma.  Sokol  PAJA  Anëtar i jashtëm (seksioni gazetarisë)
18  Lektore   Besara  PODGORICA  Anëtare e jashtme (seksioni gazetarisë)

 
Adresa e postës elektronike : 
Eleni KARAMITRI
ekaramitri@unishk.edu.al

Valbona KARAKAÇI
vkarakaci@unishk.edu.al

Alfred ÇAPALIKU
acapaliku@unishk.edu.al

Viçens MARKU
vmarku@unishk.edu.al

Arben PRENDI
aprendi@unishk.edu.al

Elindë (Ramadani) DIBRA
ldibra@unishk.edu.al

Ridvan DIBRA
rdibra@unishk.edu.al

Ermira ALIJA
ealija@unishk.edu.al

Ismet KALLABA
ikallaba@unishk.edu.al

Ardita HYSA
ahysa@unishk.edu.al

Isida HOXHA
ihoxha@unishk.edu.al

Romira MUKA
rmuka@unishk.edu.al