Shtëpia

Departamenti i Historisë

Përgjegjës  departamenti : Prof.as.dr. Simon LUFI
e-mail : slufi@unishk.edu.al                                                                                                                                            

1 Profesor i Asociuar Simon LUFI Përgjegjës departamenti
2 Profesor i Asociuar Rokin DABERDAKU zv.Dekan
3 Prof.dr. Bajram XHAFA Anëtar me kontratë
4 Profesore e Asociuar Paulina (Kabashi) HOXHA Anëtare me kontratë
5 Profesore e Asociuar Nertila (Haxhija) LJARJA Anëtare
6 Lektore e parë Bendis (Kraja) SHQARRI Anëtare
7 Doktorante + Ma. Sereta (Zaganjori) KOPERAJ Anëtare
8 Profesore e Asociuar Pranvera (Dibra) TELI Pedagoge e ftuar
9 Profesor i Asociuar Muhamet BELA Pedagog i ftuar
10 Lektor i parë Paulin MARKU Anëtar i jashtëm
11 Doktorant + Ma. Eduard NDRECA Anëtar i jashtëm
12 Doktorant me Ma. Marsel NILAJ Anëtar i jashtem
13 Doktorant me Ma. Anelmo SPAHIJA Anëtar i jashtëm

Adresat e postës elektronike :

email address :

Paulina HOXHA
phoxha@unishk.edu.al

Bajram XHAFA
bxhafa@unishk.edu.al

Simon LUFI
slufi@unishk.edu.al

Nertila LJARJA
nljarja@unishk.edu.al

Bendis SHQARRI
bshqarri@unishk.edu.al

Rokin DABERDAKU
rdaberdaku@unishk.edu.al

Sereta KOPERAJ
skapera@unishk.edu.al

Eduart NDRECA
endreca@unishk.edu.al>