Shtëpia

Departamenti i Matematikës

Dr.Siditë DURAJ : Përgjegjëse e Departamentit
e-mail : sduraj@unishk.edu.al 

1  Lektore e parë  Siditë  DURAJ  Përgj. Departamenti
2  Prof.as.dr.  Fatos  KOPLIKU  Anëtar
3  Prof.as.dr.  Besnik  KURTBEGU  Anëtar
4  Lektor i parë  Genci  BERATI  Anëtar (seksioni i informatikës)
5  Doktorante + Msc.  Sidita  DULI  Anëtare (seksioni i informatikës)
6  Lektore me Msc.  Brunilda  (Bajrami) LUFI  zv.Dekane, anëtare
7  Lektor  Dritan  GERBETI  Anëtar
8  Doktorante + Msc.  Lisana  BERBERI (Bilani)  Anëtare (seksioni i informatikës)
9  Doktorante + Msc.  Besara  (Kadija) MEMA  Anëtare
10  Doktorant + Msc.  Arsen  ZLATIÇANIN               Anëtar
11  Doktorant + DND  Ludovik  ÇOBA  Anëtar (seksioni i informatikës)
12  Lektore me msc.  Fatjona  (Muji) KRONI  Anëtare (seksioni i informatikës)
13  Lektore me msc.  Volfrida  (Luani) TOMA  Anëtare
14  Doktorante me msc  Migena  (Temali) CEYHAN  Anëtare me kontratë (seksioni i informatikës)
15  Lektore e parë  Edra  FRESKU  Anëtare me kontratë (seksioni i informatikës)
16  Profesor emeritus  Tonin  SHKUPA  Pedagog i ftuar
17  Profesor  Sadije  (Kruja) BUSHATI  Pedagoge e ftuar
18  Profesor  Fatmir  HOXHA  Pedagog i ftuar
19  Lektore e parë  Bendisë  (Huti) HOXHA  Anëtare e jashtme
20  Doktorante me msc.  Irma  (Alushi) KOPLIKU  Anëtare e jashtme
21  Doktorante me msc.  Arjeta  (Gushkeqi) BRIJASHI  Anëtare e jashtme
22  Doktorante me msc.  Zamira  KRAJA  Anëtare e jashtme 
23  Lektore me msc.  Albana  SUFAJ  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
24  Lektore me msc.  Arlinda  SADIKU  Anëtare e jashtme
25  Lektore me msc.  Arsenita  BILALI  Anëtare e jashtme
26  Lektore me msc  Elisantila  GACI  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
27  Lektor me msc.  Fatjon  ANAMALI  Anëtar i jashtëm (seksioni informatikës)
28  Lektore me msc.  Fatjonë  ALIJA  Anëtare e jashtme
29  Lektore me msc.  Helga  SALLAKU  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
30  Lektore me msc.  Mirsada  (Bajraktari) MUJA  Anëtare e jashtme
31  Lektor me msc.  Ridvan  VODOPI  Anëtar i jashtëm (seksioni informatikës)
32  Lektore me msc.  Sonila  (Halili) KRYMI  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
33  Lektore me DND  Suvina  HAXHIJA  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
34  Lektore me msc.  Shpresa  (Dërguti) TEPELIJA  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
35  Lektore  Afrore  (Muça) CANI  Anëtare e jashtme
36  Lektore  Indira  (Rusi) BALA  Anëtare e jashtme
37  Lektore  Nertila  LIKA  Anëtare e jashtme (seksioni informatikës)
38  Lektore  Omega  KUÇI  Anëtare e jashtme
39  Lektore me msc.  Alsida  LOPÇI  Anëtare e jashtme
40  Lektore me msc.  Anisa  SKANDAJ  Anëtare e jashtme
41  Lektore me msc.  Klotilda  KRAJA  Anëtare e jashtme
42  Lektore me msc.  Iljesa  DIBRA  Anëtare e jashtme

                                                        
Adresa e-mail :

Fatos KOPLIKU
fkopliku@unishk.edu.al

Fadil GALIQI
fgaliqi@unishk.edu.al

Tonin SHKUPA
tshkupa@unishk.edu.al

Besnik KURTBEGU
bkurtbegu@unishk.edu.al

Kole NUKU
knuku@unishk.edu.al

Genci BERATI
gberati@unishk.edu.al

Arsen ZLLATIÇANIN
azlaticanin@unishk.edu.al

Irma KOPLIKU
ikopliku@unishk.edu.al

Brunilda LUFI
blufi@unishk.edu.al

Dritan GERBETI
dgerbeti@unishk.edu.al

Sidita DULI
sduli@unishk.edu.al