Shtëpia

Departamenti i Biologjisë dhe i Kimisë

Prof.as.dr. : pergj.departamenti  

e-mail :

1 Prof.as.dr. Ariana (Striniqi) LAÇEJ Përgj.Departamenti (seksioni zoologjisë)
2 Prof.dr. Adem BEKTESHI Rektor (seksioni i kimisë)
3 Prof. dr. Suzana (Kuçi) GOLEMI Dekane (seksioni i kimisë)
4 Prof.dr Irakli BEKA Anëtar (seksioni i kimisë)
5 Prof.dr Fatbardh SOKOLI Anëtar (seksioni i botanikës)
6 Prof.as.dr. Anila (Dizdari) MESI               Anëtare (seksioni i botanikës)
7 Prof.as.dr Rrok SMAJLAJ Anëtar (seksioni i zoologjisë)
8 Prof.as.dr. Marash RAKAJ Anëtar (Drejtor Instituti)
9 Prof. dr. Anila (Xhemollari) NEZIRI Anëtare (seksioni i kimisë)
10 Prof.as.dr. Neira MEDJA (Lezha) Anëtare (seksioni i zoologjisë)
11 Lektore e parë Aurora DIBRA (Sakej) Anëtare (seksioni i botanikës)
12 Prof.as.dr. Violeta (Vekshari) ALUSHI Anëtare (seksioni i zoologjisë)
13 Lektore e parë Nevilë BUSHATI (Çaku) Anetare (asistente kërkimesh në Institut)
14 Prof.as.dr. Silvana TURKU Pedagoge e ftuar
15 Prof.as.dr. Kostandin HAJKOLA Pedagog i ftuar
16 Lektore e parë Arselida (Mashaj) KOÇI Anëtare e jashtme
17 Lektore e parë Ermira HOXHAJ Anëtare e jashtme
18 Lektore e parë Lulzime (Kokiçi) DHORA Anëtare e jashtme
19 Lektore e parë Zhaneta MILOTI Anëtare e jashtme
20 Doktorante me dnd. Donalda LAÇEJ Anëtare e jashtme
21 Doktorante me  Hajrije (Neziri) DIBRA Anëtare e jashtme
22 Doktorante me msc. Julia PREKA Anëtare e jashtme
23 Lektor Dritan DHORA Anëtar i jashtëm
24 Lektore me DIND Marsida (Tuzi) SULO Anëtare e jashtme
25 Lektore Sidita (Karini) ZAGANJORI Anëtare e jashtme
26 Lektore me DIND Zenilda (Hasandoçaj) ÇILAJ Anëtare e jashtme
27 Doktorante me DND Vilma PIROLI Anëtare e jashtme    

                         Register of Species of the Fauna of Albania 2010 

(Mollusca,Annelida,Arachnida,Crustacea,Myriapoda,Echinodermata,Agnatha, Pisces,Amphibia,Reptilia,Aves,Mammalia) 

Fjalori latinisht-shqip-anglisht

ANIMAL NAMES IN ALBANIAN *

Prof. Dr. Dhimitër Dhora

 

 

BIBLIOGRAFIA E BOTIMEVE TË AUTORIT  1968 – 2011

Prof. Dr. Dhimitër Dhora

  

Adresa e-mail :


Suzana GOLEMI
zgolemi@unishk.edu.al


Adem BEKTESHI
abekteshi@unishk.edu.al


Dhimiter DHORA
dh-dhora@unishk.edu.al


Fatbardh SOKOLI
fsokoli@unishk.edu.al


Anila (Dizdari) MESI
adizdari@unishk.edu.al


Marash RAKAJ
mrakaj@unishk.edu.al


Ariana LAÇEJ
alacej@unishk.edu.al


Ditika DANI
ddani@unishk.edu.al


Aurora DIBRA
a-dibra@unishk.edu.al


Anila NEZIRI
aneziri@unishk.edu.al


Nevila BUSHATI
nbushati@unishk.edu.al


Neira MEDJA
nmedja@unishk.edu.al 

Faqja e Istitutit te Ujrave Rajonal Shkoder