Shtëpia

Departamenti i Infermierisë

Docent Emiljano PJETRI : Përgjegjës i Departamentit
e-mail : epjetri@unishk.edu.al 

1 Docent Emiljano PJETRI Përgj.departamenti
2 Profesore e Asociuar Zamira SHABANI Anëtare CV
3 Docent Julian KRAJA Anëtar
4 Docent Valbona (Doniku) DIBRA Anëtare
5 Lektor i parë Astrit BECI Anëtar
6 Lektore e parë Irena (Shestani) SHALA Anëtare
7 Lektore me master  Luljeta (Lesi) JAKU Anëtare
8 Lektore me master Vera (Gjinaj) ASLLANI  Anëtare
9 Lektore me master Silvana (Hotaj) BELISHA Anëtare
10 Lektor me master Sebastjan MJEKAJ Anëtar me kontratë
11 Profesor Giuseppe Maria GANDOLFO Pedagog i ftuar
12 Lektore e parë Amela BUSHATI Anëtare e jashtme
13 Lektor i parë Dritan Barbullushi Anëtar i jashtëm
14 Lektore e parë Nevila (Tabaku) LULI Anëtare e jashtme
15 Lektor i parë Saimir SELMANAJ Anëtar i jashtëm
16 Doktorant Luan BAJRI Anëtar i jashtëm
17 Doktorant Maranaj MARKU Anëtar i jashtëm
18 Lektor me Ma. Artan MESI Anëtar i jashtëm
19 Lektore me Ma. Manjola SHPORI Anëtare e jashtme
20 Lektor me DIND Ardjan YMERAJ Anëtar i jashtëm
21 Lektor me DIND Bashkim BALA Anëtar i jashtëm
22 Lektor me DIND Dhori TOSHI Anëtar i jashtëm
23 Lektore me DIND Dhurata (Kraja) KUÇI Anëtare e jashtme
24 Lektore me DIND Fatmira (Mithi) TROSHANI Anëtare e jashtme
25 Lektor me DIND Gjon PREÇI Anëtar i jashtëm
26 Lektor me DIND Isuf ÇELA Anëtar i jashtëm
27 Lektore me DIND Lindita MLLOJA Anëtare e jashtme
28 Lektor me DIND Markens SHLLAKU Anëtar i jashtëm
29 Lektor me DIND Shpëtim YMERI Anëtar i jashtëm
30 Lektor me DIND Besmir GRIZHJA Anëtar i jashtëm
31 Lektore me DIND Hyrjet BOKSI Anëtare e jashtme
32 Lektore Anduela PINGULI Anëtare e jashtme
33 Lektore me MP Elsjona (Muhja) QALLIJA Anëtare e jashtme
34 Lektore me MP Mira PUSHIMAJ Anëtare e jashtme
35 Lektore Zojë CURRI Anëtare e jashtme
36 Asistent-referent Adil SOKOLI Anëtar i jashtëm
37 Asistent-referente Albana (Marleci) ÇULAJ Anëtare e jashtme
38 Asistent-referente Albanë (Vishnja) CUNGU Anëtare e jashtme
39 Asistent-referent Brilant BOKSI Anëtar i jashtëm
40 Asistent-referente Dhurata (Rama) SELHANI Anëtare e jashtme
41 Asistent-referent Eduard GJONAJ Anëtar i jashtëm
42 Asistent-referent Elis SHEGA Anëtar i jashtëm
43 Asistent-referente Elsa (Gjikolaj) KOPLIKU Anëtare e jashtme
44 Asistent-referent Erjon SUCA Anëtar i jashtëm
45 Asistent-referent Ermal DIBRA Anëtar i jashtëm
46 Asistent-referente Ermira (Barkiçi) ALIBASHI Anëtare e jashtme
47 Asistent-referente Fatjona SULA Anëtare e jashtme
48 Asistent-referente Hyrije (Ulqinaku) HOTAJ Anëtare e jashtme
49 Asistent-referente Ina PJETËRGJOKAJ Anëtare e jashtme
50 Asistent-referente Jetmira HAMJA Anëtare e jashtme
51 Asistent-referent Klaudio MIRDITA Anëtar i jashtëm
52 Asistent-referente Lavdie ELEZI Anëtare e jashtme
53 Asistent-referente Leze (Leraj) BUNGAJA Anëtare e jashtme
54 Asistent-referente Lindita (Dibra) GOXHO Anëtare e jashtme
55 Asistent-referente Luçjana CURANI Anëtare e jashtme
56 Asistent-referent Lulzim XHAFERI Anëtar i jashtëm
57 Asistent-referente Majlinda (Temali) XHANEJ Aëtare e jashtme
58 Asistent-referente Meleqe (Anamali) KUÇI Anëtare e jashtme
59 Asistent-referente Merita (Kaftalli) SHALA Anëtare e jashtme
60 Asistent-referente Mimoza (Kalaj) HASMEGAJ Anëtare e jashtme
61 Asistent-referente Mirela (Trashani) GJONI Anëtare e jashtme
62 Asistent-referente Mirjete KALEJ Anëtare e jashtme
63 Asistent-referent Orald TRUMA Anëtar i jashtëm
64 Asistent-referent Renato KEPI Anëtar i jashtëm
65 Asistent-referente Samira (Kroni) KARAKAÇI Anëtare e jashtme
66 Asistent-referent Sandokan PLAVA Anëtar i jashtëm
67 Asistent-referent Sytki HAMJA Anëtar i jashtëm
68 Asistent-referente Teuta (Muraj) DAIJA Anëtare e jashtme
69 Asistent-referente Teute (Topalli) SHKRIVANI Anëtare e jashtme
70 Asistent-referente Valbona (Reçi) OSMANAGA Anëtare e jashtme
71 Asistent-referente Valmira (Bullaj) BOKSI Anëtare e jashtme
72 Asistent-referent Vedat MYFTIJA Anëtar i jashtëm
73 Asistent-referente Vidë GJONI Anëtare e jashtme
74 Asistent-referente Suela KOPLIKU  
75 Asistent-referent Trifon MALOCAJ  

 
Adresa e-mail :

Julian KRAJA
jkraja@unishk.edu.al

Zamira SHABANI
zshabani@unishk.edu.al

Luljeta JAKU
ljaku@unishk.edu.al

Nertila PODGORICA
npodgorica@unishk.edu.al

Vera GJINAJ
vgjinaj@unishk.edu.al

Emiljano PJETRI
epjetri@unishk.edu.al

Valbona DIBRA
vdibra@unishk.edu.al