Shtëpia

Departamenti i Psikologjisë dhe i Punës Sociale

PhD. Visar Dizdari : përgjegjës Departamenti

e-mail : vdizdari@unishk.edu.al                                                                                                                                                  

1

Lektor i parë (Ph.D)

Visar  DIZDARI Përgj.Departamenti

2

Prof.as.dr.

Fatbardha

(Saraçi) OSMANAGA

Anëtare

3

Lektore e parë

Brilanda

(Hasi) LUMANAJ

Anëtare

4

Lektore e parë

Marilda

JANÇE

Anëtare

5

Lektor i parë

Arben

HOTI

Anëtar

6

Lektore e parë

Lediana

XHAKOLLARI

Anëtare

7

Doktorante + Ma

Edit

LEZHA

Anëtare

8

Doktorante + Ma.

Bujanë

TOPALLI

Anëtare

9

Doktorante + Ma.

Elona

HASMUJAJ

Anëtare

10

Lektore e parë

Galsvinda

(Fili) BIBA

Anëtare

11

Lektore e parë

Adelina

(Bylyku) KAKIJA

Anëtare e jashtme

12

Doktorant + Ma.

Fatjon

TAIPI

Anëtar i jashtëm

13

Doktorante + Ma.

Fatjona

HAKA

Anëtare e jashtme

14

Doktorante + Ma.

Ingrit

LUANI

Anëtare e jashtme

15

Doktorante + Ma.

Jeta

XHABIJA

Anëtare e jashtme

16

Doktorante + Ma.

Kilda

(Çela) GUSHA

Anëtare e jashtme

17

Doktorante + Ma.

Romina

DEDI

Anëtare e jashtme

18

Doktorant + Ma.

Shkëlqim

OSMANI

Anëtar i jashtëm

19

 Lektore me DND Ershela (Bilali) LIKA Anëtare e jashtme

20

Lektore me MSH Marsida (Salihi) TAFILICA Anëtare e jashtme

21

Lektore me MSH Megi SHLLAKU Anëtare e jashtme

22

Lektore me MSH Migena (Haxhi) BURRJA Anëtare e jashtme

23

Lektore me DND Suela NDOJA Anëtare e jashtme

24

Doktorante +MSH Abla XHAFERRI Anëtare e jashtme

25

Lektor Leonard HILA Anëtar i jashtëm