Shtëpia

Departamenti i Psikologjisë dhe i Punës Sociale

PhD. Visar Dizdari : përgjegjës Departamenti

e-mail : vdizdari@unishk.edu.al                                                                                                                                                  

1

Lektor i parë (Ph.D)

Visar  DIZDARI Përgj.Departamenti

2

Prof.as.dr.

Fatbardha

(Saraçi) OSMANAGA

Anëtare

3

Lektore e parë

Brilanda

(Hasi) LUMANAJ

Anëtare

4

Lektore e parë

Marilda

JANÇE

Anëtare

5

Lektor i parë

Arben

HOTI

Anëtar

6

Lektore e parë

Lediana

XHAKOLLARI

Anëtare

7

Doktorante + Ma

Edit

LEZHA

Anëtare

8

Doktorante + Ma.

Bujanë

TOPALLI

Anëtare

9

Doktorante + Ma.

Elona

HASMUJAJ

Anëtare

10

Lektore e parë

Galsvinda

(Fili) BIBA

Anëtare

11

Lektor i parë (Ph.D)

Emanuel

LUMAJ

Anëtar i jashtëm

12

Doktorante

Ermira HOXHA Anëtare e jashtme

13

Doktorante + Ma.

Adelina

(Bylyku) KAKIJA

Anëtare e jashtme

14

Doktorant + Ma.

Fatjon

TAIPI

Anëtar i jashtëm

15

Doktorante + Ma.

Fatjona

HAKA

Anëtare e jashtme

16

Doktorante + Ma.

Helga DIZDARI Anëtare e jashtme

17

Doktorante + Ma.

Ingrit

LUANI

Anëtare e jashtme

18

Doktorante + Ma.

Jeta

XHABIJA

Anëtare e jashtme

19

Doktorante + Ma.

Kilda

(Çela) GUSHA

Anëtare e jashtme

20

Doktorante + Ma.

Romina

DEDI

Anëtare e jashtme

21

Doktorant + Ma.

Shkëlqim

OSMANI

Anëtar i jashtëm