Shtëpia

Departamenti i Edukimit fizik e sporteve

Dr. Benjamin NAKU : përgjegjës  departamentit 
                

e-mail : bnaku@unishk.edu.al

1 Lektor i parë Benjamin NAKU Pergjegjës  departamenti
2 Prof. as. dr. Gëzim DIBRA Anëtar
3 Lektore e parë Vjollca (Çota) MEDJA Anëtare               CV e znj.Vjollca Medja 
4 Prof.as.dr. Jozef BUSHATI Anëtar
5 Doktorant me Ma.  Artan KALAJA Anëtar
6 Doktorant me Ma.  Gjulio ZEFI Anëtar
7 Lektore e parë Nora DEDA Anëtare 
8 Lektore me Ma. Arbana (Xhani) BEKTESHI Anëtare
9 Doktorant me Ma. Fatjon NURJA Anëtar
10 Prof.as.dr. Vildan TUFI Pedagog i ftuar
11 Prof.dr. Artan SHYTAJ Pedagog i ftuar
12 Prof.dr. Agron KASA Pedagog i ftuar
13 Prof.as.dr. Arben KAÇURRI Pedagog i ftuar
14 Lektor Renato RADOJA Anetar i jashtëm