Shtëpia

Fakulteti Ekonomik

Fakulteti Ekonomik ka në përbërjen e tij tri degë : Administrim - Biznes, Financë - Kontabilitet dhe Turizëm. Pas mbarimit të studimeve në këtë fakultet, lëshohen këto diploma universitare :

  • "Bachelor në Administrim - Biznes"
  • "Bachelor në Financë - Kontabilitet"
  • "Bachelor në Turizëm".

Cikli i dytë i studimeve (Master i shkencave) në :

  •  Turizëm i qëndrueshëm
  •   Administrim Biznesi
  •   Financë
  •   Kontabilitet

Fakulteti ka tre departamente : të Administrim - Biznesit, Financë-Kontabilitetit dhe të Turizmit.   Në këtë fakultet japin mësim 29 pedagogë të brendshëm prej të cilëve 3 profesorë, 8 profesore të asociuara, 16 lektorë të parë, 2 doktorantë.   71 pedagogë të jashtëm prej të cilëve 2 profesorë, 1 docente, 3 lektorë të parë, 8 doktorantë, 54 pedagogë me MND, DND ose DIND, 1 lektore në proces MND, 2 lektorë dhe/ose asistentë pedagoge.

Duke klikuar mund të shfrytëzoni platformën e kërkimit ECONBIZ

Master Courses Offered in English

Fakulteti Ekonomik partner në projektin TEMPUS.

Fakulteti Ekonomik partner ne projektin Tem​pus EUREQA

Dekan : Profesor Blerta (Spahia) DRAGUSHA

e-mail :   bdragusha@unishk.edu.al 
tel.: 429 - 74

zv,Dekan : Prof.as.dr.Albana (Begani) BORIÇI

e-mail : aborici@unishk.edu.al

Sekretare e Dekanit : Fatbardha   (Meraja) MYRTJA  
e-mail :   fmyrtja@unishk.edu.al      tel. 429 - 74

Sekretare mësimore : Borana  (Sinani) GJYLBEGAJ  
e-mail :   bgjylbegu@unishk.edu.al         tel : 429 - 74 

Fakulteti Ekonomik partner në projektin TEMPUS

Faqja e departamentit te Ekonomikut per E-Learning