Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Publike e Penale

 Lektor i parë  Gasper KOKAJ:  përgjegjës i Departamentit
e-mail : gkokaj@unishk.edu.al 

1 Lektor i parë Gasper KOKAJ Përgj.Departamenti gkokaj@unishk.edu.al
2 Prof.as.dr. Entela (Hoxhaj) BACI Anëtar enhoxhaj@unishk.edu.al
3 Prof. as. dr. Ilir BERHANI Anëtar iberhani@unishk.edu.al
4 Prof.as.dr. Paulina HOTI Anëtare photi@unishk.edu.al
5 Lektore e parë (PhD) Emanuela FURRAMANI Anëtare efurramani@unishk.edu.al
6 Lektore me Ma. Ermira ÇOBAJ Anëtare ecobaj@unishk.edu.al
7 Profesor i Asociuar Irma BARAKU Anëtare ibaraku@unishk.edu.al

 

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning