Shtëpia

Departamenti i të Drejtës Publike e Penale

 Lektor i parë  Gasper KOKAJ:  përgjegjës i Departamentit
e-mail : gkokaj@unishk.edu.al 

1 Lektor i parë Gasper KOKAJ Përgj.Departamenti gkokaj@unishk.edu.al
2 Prof.as.dr. Entela (Hoxhaj) BACI Anëtar enhoxhaj@unishk.edu.al
3 Prof. as. dr. Ilir BERHANI Anëtar iberhani@unishk.edu.al
4 Prof.as.dr. Paulina HOTI Anëtare photi@unishk.edu.al
5 Doktorante  me Ma. Emanuela FURRAMANI Anëtare efurramani@unishk.edu.al
6 Lektore me Ma. Ermira ÇOBAJ Anëtare ecobaj@unishk.edu.al
7 Profesor Beqir SADIKAJ Pedagog i ftuar  
8 Profesor i Asociuar Irma BARAKU Pedagoge e ftuar ibaraku@unishk.edu.al
9 Lektor i parë Aleks  NIKOLLI Anëtar i jashtëm  
10 Doktorante Denada SHPUZA Anëtare e jashtme  
11 Lektore me Ma. Alma KODRALIU Anëtare e jashtme  
12 Lektore me Ma. Koseta (Meçaj) ÇOMO Anëtare e jashtme  
13 Lektore me Ma. Vilma (Ymeri) REÇEPI Anëtare e jashtme  
14 Lektor me Ma. Vladimir IKONOMI Anëtar i jashtëm  
15 Lektor me Ma. Xhevahir LITA Anëtar i Jashtëm  

 

Aktivitete të Departamentit të Juridikut:

Promovim i dy monografi të autorëve Entela Hoxhaj dhe Florian Bjanku.Faqja e departamentit te Juridikut per E-Learning