Shtëpia

Departamenti i Anglistikës

PhD. Albana (Çaushi) HADRI : përgjegjëse e departamentit 
e-mail : ahadri@unishk.edu.al 

1 Lektore e parë Albana (Çaushi) HADRI Përgj.departamenti
2 Prof.dr. Rajmonda (Prela) KËÇIRA Anëtare
3 Prof.as.dr. Meri (Gjeluci) GULI Anëtare
4 Lektor i parë Arben BUSHGJOKAJ Anëtar
5 Lektore e parë Dalila KARAKAÇI Anëtare
6 Lektore e parë Ilda ERKOÇI Anëtare
7 Doktorante  Nivis DEDA Anëtare
8 Profesor emeritus Refik KADIJA Pedagog i ftuar
9 Lektore e parë Irma PASHKJA Anëtare e jashtme
10 Lektore e parë Entela BILALI Anëtare e jashtme
11 Doktorante me MND. Anejda RRAGAMI Anëtare e jashtme
12 Doktorante me Ma. Aida ZAGANJORI Anëtare e jshtme
13 Doktorante me Ma. Redona BORIÇI Anëtare e jashtme
14 Lektore me Ma. Albana (Bashi) Zoga Anëtare e jashtme
15 Lektore me Ma. Arjetë (Luani) Rripa Anëtare e jashtme
16 Lektore me Ma. Arjola (Kraja) Hoxha Anëtare e jashtme
17 Lektore me Ma. Blerina (Kraja) Hamzi Anëtare e jashtme
18 Lektore me Ma. Blerta Boriçi Anëtare e jashtme
19 Lektore me Ma. Bora (Dizdari) Miruku Anëtare e jashtme
20 Lektore me Ma. Danela (Bala) Kraja Anëtare e jashtme
21 Lektore me Ma. Edra Sulo Anëare e jashtme
22 Lektore me Ma. Flora (Turmalaj) Maçaj Anëtare e jashtme
23 Lektore me Ma. Meri (Vata) Cepi Anëtare e jashtme
24 Lektore me Ma. Sidita (Dema) Tafa Anëtare e jashtme
25 Lektore me Ma. Sonila (Marku) Hasmujaj Anëtare e jashtme
26 Lektore me Ma. Venera (Spahia) Spatari Anëtare e jashtme
27 Lektore me Ma. Amela (Mballani) Gjinaj Anëtare e jashtme
28 Lektore me Ma. Arlinda (Hasani) Berdica Anëtare e jashtme
29 Lektore me Ma. Edlirë (Krasniqi) Muriqi Anëtare e jashtme
30 Lektore me Ma. Rozi Toma Anëtare e jashtme
31 Lektore Alketa (Ballgjati) Bala Anëtare e jashtme
32 Lektore Amelita Ujkaj Anëtare e jashtme
33 Lektore Angjela (Pjetri) Grimaj Anëtare e jashtme
34 Lektore Blerina (Bilali) Lami Anëtare e jashtme
35 Lektore Brisilda (Behluli) Muça Anëtare e jashtme
36 Lektore Eralda Nehani Anëtare e jashtme
37 Lektore  Irma Gjyli (Ujkashi) Anëtare e jashtme
38 Lektore Majlinda (Hoti) Çeklijej Anëtare e jashtme
39 Lektore Nevila (Lekaj) Bilali Anëtare e jashtme
40 Lektore Samileta (Kraja) Hasandoçaj Anëtare e jashtme
41 Lektore Senada (Bishanaku) Hafizi Anëtare e jashtme
42 Lektore Brikena Marku Anëtare e jashtme
43 Lektore Gentila Marku Anëtare e jashtme
44 Lektore Pamela Bega Anëtare e jashtme
45 Lektore e gjuhës s.kroate Hana SELÇANIN Anëtare e jashtme
46 Lektore e gjuhës s.kroate Hare (Hebovija) BILALI Anëtare e jashtme


 
Adresa emaili: 
Meri GULI
mguli@unishk.edu.al

Rajmonda KECIRA
rkecira@unishk.edu.al

Refik KADIJA
rkadija@unishk.edu.al

Arben BUSHGJOKAJ
abushgjokaj@unishk.edu.al

Albana HADRI
ahadri@unishk.edu.al

Nivis SHLLAKU
nivi@unishk.edu.al