Shtëpia

Regjistrimi online i studentëve të rinj

Per tu regjistruar online te gjithe studentet e rinj per vitin akademik 2013-2014 duhet te klikojne me poshte: 

 

Klikoni  të regjistroheni  Manuali i regjistrimit online