Provimi i diplomës Bachelor

Në këtë faqe jepet informacion për provimin e diplomës Bachelor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".