Provimi i diplomës Master Shkencor

Në këtë faqe jepet informacion për provimin e diplomës, Master Shkencor në Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi".