Njoftime

LEAD Albania Program për Përvojë dhe Zhvillim Lidershipi

Programi

Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim (AADF) ka hapur aplikimet për Programin “LEAD Albania 2020”. Ky program është konceptuar sipas...

Graz International Summer School Seggau, 2019 - “RADICAL (DIS)ENGAGEMENT: STATE – SOCIETY – RELIGION”

The Graz International Summer School Seggau is designed for internationally oriented, highly motivated students from all disciplines and all levels...

Deklaratë për shtyp e Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Lugj Gurakuqi"

Bashkangjitur gjeni deklaratën e Rektoratit të Universitetit të Shkodrës "Lugj Gurakuqi"

Njoftim mbi pagesat e bursave për studentët e ekselencës në USH

Jeni të lutur të paraqiteni pranë Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, për të dorëzuar numrin tuaj të llogarisë IBAN, në mënyrë...

Departamenti i Infermierisë i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, organizoi trajnimin “Reanimacioni i neonatit”.

Në ambientet e departamentit të Infermierisë së Fakultetit të Shkencave të Natyrës, më 11-12 janar 2019,  u organizua trajnimi  “Reanimacioni i...

Njoftim i Rektoratit të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” për shtyrjen e sezonit të riprovimeve të Dimrit për sistemin Bachelor dhe Master

Bazuar në kërkesën e studentëve për anullimin e datave të riprovimeve nr. 39 Prot datë 08.01.2019, Rektorati i Universitetit të Shkodrës "Luigj...

Aplikim për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit, për studentët e ciklit të dytë të studimit, me kohë të plotë

Bashkangjitur gjeni deklaratën dhe formularin e aplikantëve për reduktimin në masën 50% nga tarifa vjetore e shkollimit.

Scholarships offered by University of Messina, Italy

As part of the EU-Programme ERASMUS+ Mobility with Partner Countries, the University of Messina, Italy in collaboration with the University of Shkodra...

Ambasadori i Republikës së Turqisë në Shqipëri, z. Murat Ahmet Yörük, viziton Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”.

Ambasadori i Republikës së Turqisë në Shqipëri, z. Murat Ahmet Yörük, më 14.12.2018, ka zhvilluar një vizitë në Universitetin e Shkodrës “Luigj...

Takim mes Përfaqësuesve të Universitetit të Alzases, Francë dhe Rektorit të Universitetit të Shkodrës "Luigj Gurakuqi".

Më 13 dhjetor 2018, Rektori i Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, prof. dr. Adem Bekteshi, priti në një vizitë zyrtare Përfaqësuesit e...